DỊCH VỤ MTECH

KHÓA HỌC MTECH

2.800.000

Ưu đã sinh viên giảm ngay 500.000 ==> Học phí còn 2.300.000

2.500.000

Ưu đã sinh viên giảm ngay 500.000 ==> Học phí còn 2.000.000

3.000.000

Ưu đã sinh viên giảm ngay 500.000 ==> Học phí còn 2.500.000

3.000.000

Ưu đã sinh viên giảm ngay 500.000 ==> Học phí còn 2.500.000

1.500.000

Ưu đã sinh viên giảm ngay 500.000 ==> Học phí còn 1.000.000

2.500.000

Ưu đã sinh viên giảm ngay 500.000 ==> Học phí còn 2.000.000

3.000.000

Ưu đã sinh viên giảm ngay 500.000 ==> Học phí còn 2.500.000

3.500.000

Ưu đã sinh viên giảm ngay 500.000 ==> Học phí còn 3.000.000

dự án đã thực hiện

ĐỘI NGŨ MTECH

Mr. thanh mot
Giảng viên lớp Revit Mep- Mtech manager

Ms Bich Thao
Giảng viên lớp thiết kế Điện

Mr Dang Khoa
Giảng viên Cad MEPF Shopdrawing

Mr Ngoc Linh
Giảng viên lớp thiết kế DHKK & TG

Mr Minh Nghia
Giảng viên lớp revit kết cấu online

Mr Nghia
Giảng viên lớp revit kiến trúc

Ms Bich Thao
Giảng viên lớp thiết kế Điện

Mr Dang Khoa
Giảng viên Cad MEPF Shopdrawing

Mr Ngoc Linh
Giảng viên lớp thiết kế DHKK & TG

Mr Đức Kiên
Giảng viên Thiết kế CTN & PCCC

Mr Thanh Hung
Giảng viên lớp Cad & Revit Môi Trường

Mr Nghia
Giảng viên lớp revit kiến trúc