Khai giảng khóa Revit MEPF K26 tại cơ sở Hòa Khánh.

Khai giảng K26 13/15 tại cơ sở Hòa Khánh của Mtech Center và chiến k24. Ngày cuối tuần bận rộn!Các bạn hôm nay vắng cv vui lòng đi đúng giờ hôm sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *