Mtech: Thiết kế -Thi công hệ thống điều hòa không khí.

Chủ đầu tư: Hoàng Bảo Trang Ngân

Vị trí : Đường 2/9