Với nhu cầu đáp ứng cho các sinh viên và kỹ sư các chuyên ngành cơ điện ra trường chưa nắm được quy trình thiết kế, cũng như chưa tự tin để triển khai thiết kế các hệ thống tương ứng của lĩnh vực cơ điện hay là phản biện các vấn đề thiết kế trong quá trình triển khai dự án giữa các bên. Từ những bất cấp đó trung tâm cung cấp các khóa học ngắn hạn thực tiễn để áp dụng ngay đó là :

  • Thiết kế hệ thống DHKK và Thông gió
  • Thiết kế Hệ thống Điện
  • Thiết kế hệ thống PCCC
  • Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước.

Với đầy đủ các lĩnh vực với kinh nghiêm và năng lực của đội ngủ giáo viên giàu kinh nghiêm trung tâm sẽ mang đến những kiến thức bổ ích và thiết thực các các học viên.