Với nhu cầu đáp ứng xu hướng thực tế cũng như chủ trương của chính phủ để áp dụng Bim trong thời gian tới tại các công trình. Vì vậy Revit là một phần mềm không thể thiếu trong tiến trình này. Trung tâm đào tạo các khóa học revit kiến trúc, kết cấu và mep. Bên cạnh đó có các khóa cad mep sẽ giúp đáp ứng mọi nhu cầu của các kỹ sư và sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết trước khi ra trường cũng như trong công việc của các kỹ sư.